Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 Zobacz gdzie się znajdujemy
Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach od 10.00 do 16.00

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum ziemskiego powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry:  Krzywe , położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta

AKTUALNOŚCI

Komunikat !!! - 17 września 2018 r.

Dodano dnia: 2018-09-17

Wójt Gminy Suwałki informuje, że w dniu 17 września 2018 roku  na terenie miasta Suwałki oraz miejscowości Stary Folwark zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu upamiętnienia 79 rocznicy agresji sowieckiej .

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Więcej
Komunikat !!! - 17 września 2018 r.

Święto Siei - piknik rodzinny

Dodano dnia: 2018-09-05

8 września 2018 r., sobota 12.30, Ogrody Klasztoru Wigierskiego

Więcej
Święto Siei - piknik rodzinny

Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019

Dodano dnia: 2018-08-30

Wójt Gminy Suwałki informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Więcej
Stypendium szkolne na rok szkolny 2018/2019
Program „Wyprawka szkolna”

Dożynki 2018

Dodano dnia: 2018-08-29

26 sierpnia 2018 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyły się Dożynki 2018. Obchody wojewódzkiego i gminnego „Święta Dziękczynienia za zebrane plony” rozpoczęły się odprawieniem nabożeństw dziękczynnych w trzech obrządkach religijnych: katolickim, prawosławnym i ewangelickim. 

Więcej
Dożynki 2018

OGŁOSZENIA

Konferencja Agroturystyczna w Ziołowym Zakątku

Dodano dnia: 2018-09-19

Konferencja Agroturystyczna odbędzie się 28 września 2018 r. w Ziołowym Zakątku, Koryciny 73B, 17-315 Grodzisk (województwo podlaskie). Przedsięwzięcie kierowane jest w szczególności do kwaterodawców z obszaru województwa podlaskiego, podmiotów zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej z zakresu turystyki wiejskiej oraz samorządów i instytucji działających na rzecz turystyki.

Więcej
Konferencja Agroturystyczna w Ziołowym Zakątku

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2018 roku”

Dodano dnia: 2018-09-14

Gmina Suwałki informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2018 roku” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Więcej
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Suwałki w 2018 roku”

Projekt „Demokratyzacja BIO”

Dodano dnia: 2018-09-04

Projekt skierowany jest do certyfikowanych gospodarstw ekologicznych specjalizujących się w uprawie warzyw.

Więcej
Projekt „Demokratyzacja BIO”

Projekt „GO Agri BIO”

Dodano dnia: 2018-09-04

Społeczny Instytut Ekologiczny zaprasza rolników do udziału w projekcie „GO Agri BIO” finansowanym z grantu przekazanego przez Fundację Carrefour w ramach środków z Unii Europejskiej.

Więcej
Projekt „GO Agri BIO”
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych