Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - 8:00 - 16:00                                        wtorek - piątek - 7.30 - 15.30
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.30 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - 8.00 -15.40, wtorek - piątek 7.30 - 15.10

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

10.00 - 16.30

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie

Dodano dnia: 2019-09-20

W piątek, 20 sierpnia, w Urzędzie Gminy Suwałki  została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie”.  Wykonawcą prac jest firma RICOLAND-DOM Renata Górska. Wartość umowy wynosi  190 000,00 złotych brutto. Termin realizacji inwestycji do dnia  15.10.2019 roku.

Gmina Suwałki pozyskała na ten cel środki w ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym  - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 w wysokości nie większej niż 49,50 % inwestycji.

Więcej
Podpisanie umowy na Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie

Podpisanie umowy na Przebudowa drogi gminnej Nr 101997B Przebród – Kropiwne Stare oraz Nr 102023B Trzciane – Kropiwne Stare z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną

Dodano dnia: 2019-09-20

W piątek, 20 sierpnia 2019 r., w Urzędzie Gminy Suwałki  została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 101997B Przebród – Kropiwne Stare oraz Nr 102023B Trzciane – Kropiwne Stare z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 87; 88/1; 77; 78, 62 w msc. Kropiwne Stare gm. Suwałki”.

Wykonawcą prac jest firma TURKUS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. Wartość umowy wynosi  688 161,09 złotych brutto. Termin realizacji inwestycji do dnia  31.10.2019 roku.

Gmina Suwałki pozyskała na ten cel środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 50 % .

Więcej
Podpisanie umowy na Przebudowa drogi gminnej Nr 101997B Przebród – Kropiwne Stare oraz Nr 102023B Trzciane – Kropiwne Stare z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną

XIX Kongres Gmin Wiejskich pod hasłem ochrony środowiska

Dodano dnia: 2019-09-19

Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz w dniach 18 - 19 września uczestniczył w obradach  Kongresu Gmin Wiejskich w gminie Biała Rawska. Tematyką wiodącą spotkania jest ochrona środowiska na obszarach wiejskich. Problematyka subwencji ekologicznej dla samorządów, finansowanie i wsparcie dla inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii poruszana była w dyskusji z obecnym na spotkaniu Ministrem Ochrony Środowiska Henrykiem Kowalczykiem.

Więcej
XIX Kongres Gmin Wiejskich pod hasłem ochrony środowiska

Podpisanie umowy na Budowę drogi Nr 102001B Biała Woda wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki

Dodano dnia: 2019-09-18

W środę, 18 sierpnia, w Urzędzie Gminy Suwałki  została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn.  „Budowa drogi Nr 102001B Biała Woda (od drogi powiatowej Nr 1142B do drogi wojewódzkiej Nr 655) wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki, gm. Suwałki”- etap I”. Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna. Wartość umowy wynosi  3 109 464,88 złotych brutto. Termin realizacji inwestycji do dnia  15.06.2020 roku.

Gmina Suwałki pozyskała na ten cel środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 50 % .

Więcej
Podpisanie umowy na Budowę drogi Nr 102001B Biała Woda wraz z budową łącznika do drogi Nr 101996B Biała Woda - Prudziszki

OGŁOSZENIA

Odbiór odpadów od rolników

Mali wigranie - nabór

Dodano dnia: 2019-09-17
Więcej
Mali wigranie - nabór

PROTOKÓŁ z otrzymanych ofert z dnia 10 września 2019 r.

Dodano dnia: 2019-09-12

 "Zakup mebli na potrzeby wyposażenia przedszkola w Turówce Nowej, gmina Suwałki w ramach projektu „Nowy Punkt Przedszkolny w Turówce Nowej, w gminie Suwałki" zgodnie z zapytaniem ofertowym z 30.08.3019 r. "

Więcej
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych