Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

1

 

KARTA INFORMACYJNA DLA RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, PRZEGLĄDÓW EKOLOGICZNYCH, INFORMACJI

O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przegląd ekologiczny, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

1.

Numer wpisu


1

2.

Nazwa dokumentuRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na utwardzeniu (przed istniejącą nowo wybudowaną halą produkcyjną) placu nawierzchnią żelbetową oraz wykonaniu na nim: płyty fundamentowej oraz montażu na niej linii technologicznej załadunku i podawania surowca tartacznego do hali przetarcia, słupa betonowego (na fundamencie) do zamocowania dźwigowego podnośnika kłód, a także budowy budynku sterowania węzłem przygotowania drewna na działce o nr geod. 363/12 w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak, Gmina Suwałki.

4.

Data sporządzenia dokumentu


Lipiec 2010r.

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

(w tym REGON)


Tartak Płociczno Sp. z o.o., Płociczno 13A, 16-402 Suwałki

6.

Wykonawca dokumentu

(w tym REGON)

Usługi Projektowe i Informatyczne Danuta Piszczatowska

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, pok. 8, tel. 5662136

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

-

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument


-

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wniosek – 3/10

Postanowienie – 8/10; 9/10

Decyzja - 39/10

11.

Uwagi

-

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU