Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  10/2010

10/2010

KARTA INFORMACYJNA DLA WNIOSKU O WYDANIE DECYZJI


Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o wydanie zezwolenia
na wycinkę drzew i krzewów

1.

Numer wpisu10/10

2.

Zakres przedmiotowy wniosku


Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew na działce nr 22 w miejscowości Magdalenowo


3.

Znak sprawyIG.J.7635-10/10

4.

Data złożenia


15.01.2010

5.

Dane wnioskodawcy

(imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)Osoba fizyczna

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

  1. Akt notarialny


7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Gminy Suwałki

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Suwałki

Referat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu

w wykazie decyzji lub postanowień)

Wniosek został uwzględniony w całości i wydano decyzję nr 10/10

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji


11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

OPIK-4402-1/2010

12.

Uwagi
© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU