Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

2

 KARTA INFORMACYJNA DLA RAPORTÓW ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, PRZEGLĄDÓW EKOLOGICZNYCH, INFORMACJI

O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA WYTWORZONYMI ODPADAMI

Lp.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przegląd ekologiczny, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

1.

Numer wpisu


2

2.

Nazwa dokumentuRaport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

3.

Zakres przedmiotowy dokumentu


Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni na działkach o nr geod. 74/1 i 73/1 w miejscowości Dubowo Drugie wytwarzającej energię elektryczną i cieplną ze spalania biogazu.

4.

Data sporządzenia dokumentu


Grudzień 2010 r.

5.

Zamawiający wykonanie dokumentu

(w tym REGON)


Biopower – Suwałki Sp. z o.o., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa

6.

Wykonawca dokumentu

(w tym REGON)

mgr inż. Grzegorz Stożek

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Suwałki, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, pok. 8, tel. 5662136

8.

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

-

9.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który opracował dokument


-

10.

Numery innych kart w wykazie dotyczących podmiotu, który zamówił wykonanie dokumentu

Wniosek – 13/10

Postanowienie – 18/10; 19/10

Decyzja -

11.

Uwagi

-© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU