Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

45

Lp.

KARTA INFORMACYJNA WNIOSEK 

1.

Numer karty/rok

22/11

2.

Rodzaj dokumentu

      Wniosek

3.

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4.

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu piasku ze żwirem ze złoża „Kuków XI” w obrębie Kuków, Gmina Suwałki.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Obręb ewidencyjny Kuków, Gmina Suwałki.

7.

Znak sprawy

IG.6220.35.2011.IG.S

8.

Dokument wytworzył

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Artur Ćwik

9.

Data dokumentu

01.09.2011 r.

10.

Dokument zatwierdził

Przedsiębiorstwo Produkcji, Handlu i Usług Artur Ćwik

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Suwałki

Referat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Brak

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU