Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

46

Lp.

KARTA INFORMACYJNA WNIOSEK 

1.

Numer karty/rok

23/11

2.

Rodzaj dokumentu

      Wniosek

3.

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4.

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni                            i gruntowych pomp ciepła ze wspomaganiem kotłem olejowym i kolektorami słonecznymi wraz ze wszystkimi niezbędnymi do prawidłowej pracy kotłowni urządzeniami i elementami w miejscu istniejącej kotłowni i istniejącego składu opału, przebudowę istniejącego budynku kotłowni i budowę sieci centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody oraz rozbiórkę istniejących sieci ciepłowniczych na działkach o nr geod. 145/2
i 153 położonych w miejscowości Wigry,  Gmina Suwałki.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Obręb ewidencyjny Magdalenowo i Wigry, Gmina Suwałki.

7.

Znak sprawy

IG.6220.38.2011.IG.S

8.

Dokument wytworzył

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Instalacyjne „PROBEST” s.c. Luiza Bukłacha i Waldemar Bukłacha pełnomocnik Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji, Wigry 11, 16-402 Suwałki

9.

Data dokumentu

07.10.2011 r.

10.

Dokument zatwierdził

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Instalacyjne „PROBEST” s.c. Luiza Bukłacha i Waldemar Bukłacha

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Suwałki

Referat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Brak

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU