Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

52

Lp.

KARTA INFORMACYJNA WNIOSEK 

1.

Numer karty/rok

29/11

2.

Rodzaj dokumentu

      Wniosek

3.

Temat dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

4.

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dubowo Drugie IV na działce o nr geod. 124/2 w obrębie Dubowo Drugie, Gmina Suwałki.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Obręb ewidencyjny Dubowo Drugie, Gmina Suwałki.

7.

Znak sprawy

IG.6220.47.2011.IG.S

8.

Dokument wytworzył

Przedsiębiorstwo Górnicze Kruszywa Suwałki Tadeusz Ceckowski

9.

Data dokumentu

21.12.2011 r.

10.

Dokument zatwierdził

Tadeusz Ceckowski

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

21.12.2011 r.

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Suwałki

Referat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych

ul. Kościuszki 71

16-400 Suwałki

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Brak

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU