Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

84

 

L.p

KARTA INFORMACYJNA DECYZJA 

1.

Numer karty/rok

44/11

2.

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3.

Temat dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja stwierdzająca dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Kuków XI na części działki o nr geod. 32/1 w obrębie ewidencyjnym Kuków brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na  środowisko.

 

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na wniosek  Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu i Usług Artur Ćwik.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Obręb Kuków, Gmina Suwałki

7.

Znak sprawy

IG.6220.35.2011.IG.S

8.

Dokument wytworzył

Inspektor w ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych

9.

Data dokumentu

30 listopada 2011 r.

10.

Dokument zatwierdził

Z up. Wójta Zbigniew Mackiewicz Sekretarz Gminy

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

30 listopada 2011 r.

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Suwałki  Referat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Brak

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Wniosek karta nr 22/11 ; postanowienie karta nr 38/11

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU