Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

86

 

L.p

KARTA INFORMACYJNA DECYZJA 

1.

Numer karty/rok

46/11

2.

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3.

Temat dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

4.

Nazwa dokumentu

Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie i modernizacji budynku drewnianego „Dwojak” na działce o nr geod. 99/6 w miejscowości Huta obręb Mała Huta, Gmina Suwałki.

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana na wniosek  osoby fizycznej.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Obręb Mała Huta, Gmina Suwałki

7.

Znak sprawy

IG.6220.46.2011.IG.S

8.

Dokument wytworzył

Inspektor w ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych

9.

Data dokumentu

03 stycznia 2012 r.

10.

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Suwałki

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

03 stycznia 2012 r.

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Suwałki  Referat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Brak

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Wniosek karta nr 28/11

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU