Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

87

 

L.p

KARTA INFORMACYJNA DECYZJA 

1.

Numer karty/rok

47/11

2.

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3.

Temat dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

4.

Nazwa dokumentu

Postanowienie nie stwierdzające konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża Dubowo Drugie IV na działce o nr geod. 124/2 w obrębie Dubowo Drugie, Gmina Suwałki.

5.

Zakres przedmiotowy dokumentu-opis dokumentu

Postanowienie nie stwierdzające konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydane po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Górniczego Kruszywa Suwałki.

6.

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

Obręb Dubowo Drugie, Gmina Suwałki

7.

Znak sprawy

IG.6220.47.2011.IG.S

8.

Dokument wytworzył

Inspektor w ref. ds. Inwestycyjnych i Gospodarczych

9.

Data dokumentu

12 stycznia 2012 r.

10.

Dokument zatwierdził

Wójt Gminy Suwałki

11.

Data zatwierdzenia dokumentu

12 stycznia 2012 r.

12.

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Suwałki  Referat ds. Inwestycyjnych i gospodarczych, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

13.

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

Brak

14.

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

 

15.

Numery kart innych dokumentów w sprawie

Wniosek karta nr 29/11 ;

16.

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18.

Uwagi

-

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU