Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Dowóz dzieci, uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki

Dowóz dzieci, uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki

Suwałki, dnia 07 lipca 2016 r.

Nr: GZEAS.251.4.2016.EW

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Suwałki: Dowóz dzieci, uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół w formie zakupu biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 123395 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 07.07.2016

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach , ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5659300, faks 87 5659369.....>>> Ogłoszenie

>>> SIWZ

>>> Formularz ofertowy na zadanie nr 1

>>> Formularz ofertowy na zadanie nr 2

>>> Projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU