Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych

Suwałki, 01.12.2015r.

OW.4.251.7.2015

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gmina.suwalki.pl


Suwałki: Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych
Numer ogłoszenia: 325092 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego


zawarcia umowy ramowej


ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach , ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 5659300, faks 87 5659369.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów i ich opiekunów zamieszkałych na terenie gminy Suwałki do szkół w formie zakupu biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.>>pełny tekst ogłoszenia do pobrania (pdf)<<


Załączniki:

1. SIWZ (pdf)

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (pdf)

3. Wzór formularza ofertowego na zadanie nr 1 przetarg 01.12.2015 (docx)

4. Wzór formularza ofertowego na zadanie nr 2 przetarg 01.12.2015 (docx)


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU