Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu

GZEAS

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Suwałkach

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki

tel. : +48 87 565 93 59 - Kierownik GZEAS

tel. : +48 87 565 93 57 do 60E-mail: gzeas@gmina.suwalki.pl

Siedziba: budynek Urzędu Gminy Suwałki

Godziny urzędowania: poniedziałek -piątek: 7.15 – 15.15

Kierownik GZEAS: Irena Maria Walendzewicz

   

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach działa od 1 stycznia 1996 roku. Powołany został uchwałą Rady Gminy w Suwałkach Nr XII/56/95 z dnia 30 listopada 1995r. w celu obsługi administracyjno-ekonomicznej i organizacyjnej szkół z terenu Gminy Suwałki.

 

W Zespole utworzone są następujące stanowiska pracy:

·       Kierownik Zespołu

·       Główny Księgowy

·       3 samodzielne stanowiska

 

Do zadań Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Suwałkach należy
w szczególności:

·         Prowadzenie zbiorczej obsługi finansowo- księgowej, organizowanie wypłat i wynagrodzeń oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;

·         Sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ewidencji w zakresie wydatków z osobowego funduszu płac i funduszu świadczeń socjalnych;

·         Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych;

·         Opracowanie zbiorczych projektów, planów i analiz ekonomicznych oraz sprawozdań
i informacji z zakresu zadań oświaty;

·         Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez szkoły;

·         Sygnalizowanie Wójtowi Gminy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez szkoły;

·         Nadzorowanie spraw kadrowych;

·         Nadzorowanie spraw administracyjno-gospodarczych i zaopatrzeniowych;

·         Organizowanie dowożenia dzieci do szkół;

·         Nadzorowanie inwentaryzacji składników majątkowych stanowiących mienie szkół;

·         Współpraca z dyrektorami szkół w sprawach całokształtu funkcjonowania oświaty;

·         Nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Suwałki;

·         Egzekucja obowiązku nauki;

·         Prowadzenie baz danych Systemu Informacji Oświatowej;

·         Nadzorowanie ubezpieczeń składników majątku szkół.

 

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Suwałkach zasięgiem działania obejmuje następujące jednostki organizacyjne:

 

                                                                                                                             

Ø Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak          

 

Płociczno - Tartak 16                        (87) 563-90-27                            plociczno@wp.pl 

16-402 Suwałki                                                                                     www.plociczno.pl      

Dyrektor: Katarzyna Gałaszewska

 

Ø  Zespół Szkół w Przebrodzie

                                                          
Przebród 15                                      (87) 563-80-84                            zsprzebrod@wp.pl      

16-402 Suwałki                                                                                www.zsprzebrod.pl       

Dyrektor: Zdzisława Milewska

 

Ø Zespół Szkół w Starym Folwarku 

                                                                                                                 
Stary Folwark 49                               (87) 563-77-61                        szkola@staryfolwark.edu.pl  

16-402 Suwałki                                                                                  www.staryfolwark.edu.pl  
 Dyrektor: Bożena Omiljanowicz

 

Ø Szkoła Podstawowa w Poddubówku  

Poddubówek 17                                (87) 565-41-65                        szkolapoddubowek@o2.pl

16-402 Suwałki  

Dyrektor: Agnieszka Walenda

 

Ø Szkół Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi   

 

Nowa Wieś 40 A                                   (87) 567-53-44                             szkolajp2@onet.eu         

16-402 Suwałki                                                                                    www.spjp2.eu

 Dyrektor: Alicja Barbara Rawa- Cimochowska

 

 

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Suwałkach prowadzi obsługę szkół, w ramach określonych planem finansowym środków finansowych, nie naruszając uprawnień dyrektorów do dysponowania środkami określonymi w planach finansowych poszczególnych szkół.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU