Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Historia

Historia


Gmina Suwałki została utworzona w 1973 roku., położona jest w północnej części województwa podlaskiego wokół miasta Suwałki. Leży w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Zajmuje obszar prawie 265 km kw., tworzy ją 49 sołectw (52 miejscowości) i jest zamieszkiwana przez 7,0 tys. mieszkańców. Gmina Suwałki graniczy z 6 gminami powiatu suwalskiego oraz Gminą Krasnopol (powiat sejneński) i Gminą Nowinka (powiat augustowski).
Walorami gminy są przede wszystkim jej zasoby naturalne - tereny sprzyjające rozwojowi turystyki i agroturystyki z wykorzystaniem szczególnie atrakcyjnych miejsc i miejscowości: Starego Folwarku, Płociczna i Gawrych Rudy (przy jeziorze Wigry), Krzywego (przy jeziorze Krzywe), Osowy (przy jeziorach Okmin i Ożewo) oraz niezapomniane zasoby przyrodnicze skupione na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
Rys historyczny Suwalszczyzny jest równocześnie odbiciem przeszłości obszarów obecnej Gminy Suwałki. Osadnictwo na tym terenie zaczęło się już w epoce żelaza. Istniały tu osadnicze grupy rodowe. Już od końca II wieku n.e. rozwinęła się kultura plemion bałtyjskich: Prusów i Jaćwingów. Okres średniowiecza to panowanie na obszarze dzisiejszej Suwalszczyzny Jaćwingów - osady w Osinkach, Szurpiłach, Szwajcarii. Do czasów kolonizacji, rozpoczętej od początku XVI wieku, był to teren granicznej puszczy. Osadnicy przybywali tu z Mazowsza, Mazur i Litwy. Na przełomie XVII i XVIII wieku rozpoczął się okres kolonizacji i zagospodarowywania tych ziem przez zakony kamedułów wigierskich i sejneńskich dominikanów.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości teren gminy znalazł się w granicach województwa białostockiego, podobnie jak i po drugiej wojnie światowej od 1974 r. należał do województwa suwalskiego a od 1999 r. Gmina Suwałki znajduje się w powiecie suwalskim należącym do województwa podlaskiego.


Suwalszczyzna Schronisko Turystyczne nad Wigrami fot. K. Jaroszyński
Suwalszczyzna Schronisko Turystyczne nad Wigrami fot. K. Jaroszyński
Okolice jeziora Wigry
Okolice jeziora Wigry
Schronisko Turystyczne koło Wigier
Schronisko Turystyczne koło Wigier
Okolice Suwałk. Dom Turystyczny PTK
Okolice Suwałk. Dom Turystyczny PTK
Okolice Suwałk. Droga do stacji Hydrobiologicznej i Schroniska Turystycznego nad Wigrami
Okolice Suwałk. Droga do stacji Hydrobiologicznej i Schroniska Turystycznego nad Wigrami
Okolice Suwałk. Stacja Hydrobiologiczna w Wigrach
Okolice Suwałk. Stacja Hydrobiologiczna w Wigrach
Okolice jeziora Wigry
Okolice jeziora Wigry
Jezioro Wigry Schronisko PTK fot E. Falkowski
Jezioro Wigry Schronisko PTK fot E. Falkowski
Okolice jeziora Wigry
Okolice jeziora Wigry
Regaty nad jeziorem Wigry
Regaty nad jeziorem Wigry


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU