Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.11.2017.PG - INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

IG.271.1.11.2017.PG - INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU


Suwałki, dnia 23 października 2017 roku

IG.271.1.11.2017.PG

                                                                               Wszyscy wykonawcy
                                                                              Strona internetowa zamawiającego
                                                                              Tablica ogłoszeńINFORMACJA
O WYNIKACH PRZETARGU

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania  i oceny oferty złożonej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargi nieograniczonego nr IG.271.1.11.2017.PG pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102025B Białe - Niemcowizna na odcinku o długości ok. 1,3 km w obrębie ewidencyjnym Białe gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 76, 100, 101, 99"

za najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych KRUSZBET S.A. w Suwałkach, ul. Bakałarzewska 86, 16-400 Suwałki, za cenę 508 519,58 zł łącznie z podatkiem VAT (słownie: pięćset osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych i pięćdziesiąt osiem groszy), terminem płatności rachunku/faktury VAT 30 dni i gwarancją 5 lat.
..........................

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU