Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.2016.AW - odpowiedzi na pytania

IG.271.1.2016.AW - odpowiedzi na pytania


Suwałki, dn. 24 października 2016r.

IG.271.1.2016.AW
 ODPOWIEDZI NA PYTANIA


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Suwałki .

Przekazuję Państwu pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w rozdz. IX, pkt. 3, ust. 1  w przypadku wykazania umów zawartych na rok bieżący o wartości nie mniejszej niż 600.000,00 zł, które nie zostały jeszcze zakończone, a są świadczone na rzecz Zamawiającego?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający uzna taki warunek za spełniony

Pytanie 2.  Według punktu 3 rozdziału IV SIWZ Wykonawca powinien zapewnić odbiór odpadów z punktu trudno  dostępnych, poprzez zorganizowanie transportu, powinien posiadać mały samochód na podwoziu do 6 t przystosowany do odbioru odpadów. W związku z powyższym zapisem prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: czy powyższy samochód musi posiadać zgniatarkę?

Odpowiedź: Śmieciarka małogabarytowa nie musi posiadać zgniatarki. Zamawiającemu chodzi o samochód, który umożliwi odbiór odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe. Wykonawca powinien zdać się na własne doświadczenie w tym zakresie.

Pytanie 3.  Według punktu 3 podpunktu 11) rozdziału IV SIWZ Usługi należy wykonywać w godzinach od 6.00 do 21.00. Nie określono w jakich dniach tygodnia mają się odbywać. W związku z powyższym zapisem prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: czy Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w soboty i niedzielę?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza odbiór odpadów w soboty. Niedzielę należy uznać za dzień wolny od pracy.


(-) Sekretarz Gminy Suwałki 
Mackiewicz Zbigniew


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU