Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.3.2017.PG - Informacja o wynikach przetargu na: Modernizację drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w msc. Osowa – zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1,62 km.

IG.271.1.3.2017.PG - Informacja o wynikach przetargu na: Modernizację drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w msc. Osowa – zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1,62 km.

Suwałki, dnia 27 czerwca 2017 roku
IG.271.1.3.2017.PG

                                                                                   Wszyscy wykonawcy
                                                                                   Strona internetowa zamawiającego
                                                                                   Tablica ogłoszeńINFORMACJA
O WYNIKACH PRZETARGU

I.    Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargi nieograniczonego nr IG.271.1.3.2017.PG pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w msc. Osowa – zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1,62 km”.


za najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta złożona przez ...............................................................................................

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU