Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.3.2017.PG - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w msc. Osowa ...

IG.271.1.3.2017.PG - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na: Modernizacja drogi dojazdowej dz. nr geod. 40 w msc. Osowa ...


Suwałki dnia 29.05.2017 r.

IG.271.1.3.2017.PG

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 89448 - 2017 z dnia 2017-05-29 r.
Suwałki:

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 519689-N-2017
Data: 29/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Suwałki, Krajowy numer identyfikacyjny 79067097000000, ul. ul. Świerkowa  45, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 875 662 136, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, faks 875 662 136.
Adres strony internetowej (url): www.gmina.suwalki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
................

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU