Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.4.2016.PG - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża ...

IG.271.1.4.2016.PG - Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża ...


Suwałki, dnia 18 lipca 2016 roku

IG.271.1.4.2016.PG

 

 
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia: „Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B.” – Etap I

 

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmienia się w pkt. 10 ppkt. 10.8 Opis sposobu przygotowania oferty,
Jest: Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Nazwa zamawiającego i adres. Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki Przetarg nieograniczony
„Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B.” – Etap I
Nie otwierać przed dniem 25 lipca 2016r. godz. 1010.


Winno być: Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Nazwa zamawiającego i adres. Gmina Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki Przetarg nieograniczony
„Budowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102019B Bobrowisko – Wiatrołuża km 0+000- km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B.” – Etap I
Nie otwierać przed dniem 22 lipca 2016r. godz. 1310.


Dokonana zmiana SIWZ wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.
Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.


 

 

 

 

 

 

                                                                      (-) WÓJT GMINY SUWAŁKI

 


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU