Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.5.2017.PG - Odpowiedzi na pytania do przetargu

IG.271.1.5.2017.PG - Odpowiedzi na pytania do przetargu

Suwałki dnia 12.06.2017 r.

IG.271.1.4.2017.PG

    W odpowiedzi na pismo z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie zapytania do przetargu  „Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mała Huta w km 0+000 – 0+185,20”.


1.    Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST D-04.03.02 Skropienie, na które zamawiający powołuje się w pozycji 7 załączonego przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie nr 1:

Skropienie jest razem z oczyszczeniem w załączonej do przetargu SST (SST D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych)

2.    Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe humusowaniem i obsianiem, na które zamawiający powołuje się w pozycji 14 załączonego przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
W załączeniu treść SST.

3.    Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST D-06.03.01 Uzupełnienie poboczy, na które zamawiający powołuje się w pozycji 15 załączonego przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
W załączeniu treść SST.

4.    Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST D-06.032.01 Przepusty pod zjazdami, na które zamawiający powołuje się w pozycji 16 załączonego przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
W załączeniu treść SST.

5.    Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o SST D-03.02.01 Elementy z betonu w jezdni, na które zamawiający powołuje się w pozycji 21, 22 i 23 załączonego przedmiaru.
Odpowiedź na pytanie nr 5:
W załączeniu treść SST.

6.    Zgodnie z załączonym przedmiarem zjazdy należy obramować obrzeżem 8x20cm, gdzie nawierzchnia zjazdów ma być wykonana z kostki betonowej o grubości 8cm. Zwracamy się o zmianę obrzeża 8x20cm na obrzeże 8x30cm.
Odpowiedź na pytanie nr 6:
Do wyceny w przedmiarze pozycji 20, XII D 08.03.00 OBRZEŻA należy przyjąć obrzeże o wymiarach 8x30cm.

7.    Załączona dokumentacja nie przewiduje całościowego obramowania zjazdów z kostki betonowej a jedynie zamknięcie zjazdów obrzeżem 20x8cm. W celu zapewnienia trwałości konstrukcji zjazdów należy dokonać pełnego obramowania. Z załączonej dokumentacji wynika, iż takie obramowanie powinno wynosić 160m. Zwracamy się o zwiększenie pozycji 20 załączonego przedmiaru z 73,0m na 160,0m.
Odpowiedź na pytanie nr 7:
Do wyceny w przedmiarze pozycji 20, XII D 08.03.00 OBRZEŻA należy przyjąć obrzeże o wymiarach 8x30cm oraz 160m.

8.    Punkt 5 Opisu Technicznego mówi o zaprojektowanych 8 szt. wpustów ulicznych w km 0+069,5 – 4 szt.; w km 0+112 – 2 szt.  i w km 0+179 – 2 szt. Wpusty połączono za pomocą przykanalików do studni chłonnych zlokalizowanych w km 0+069,5; 0+112 i 0+171 strona lewa. Drenaż opaskowy wykonać przez wykonanie wykopu szerokości 0,6 m i głębokości 0,8 m wypełnionego kamieniem 40/90 (nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego). Zwracamy się o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące wykonania drenażu i wpustów oraz pozycje towarzyszące.
Odpowiedź na pytanie nr 8:
W/w roboty zawarte są w przedmiarze wod. – kan załączonym do przetargu.

9.  Jednym z kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest skrócenie terminu wykonania zamówienia (tj. 20% - max. 20 pkt). Zwracamy się o określenie maksymalnego terminu skrócenia wykonania robót.
Odpowiedź na pytanie nr 9:
Zamawiający nie określa minimalnego terminu wykonania zamówienia.Wójt Gminy
                                                                                                                                            /-/
Tadeusz Chołko

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU