Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.1.9.2017.PG -Przebudowa dróg gminnych nr 102028B Sobolewo – Leszczewek oraz nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzch

IG.271.1.9.2017.PG -Przebudowa dróg gminnych nr 102028B Sobolewo – Leszczewek oraz nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzch

Suwałki dnia 27.09.2017 r.

IG.271.1.9.2017.PG


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlaneOgłoszenie nr 594245-N-2017 z dnia 2017-09-27 r.
Gmina Suwałki: Przebudowa dróg gminnych nr 102028B Sobolewo – Leszczewek oraz nr 102027B Sobolewo (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu) na odcinku o długości ok. 1,5 km w obrębie ewid. Sobolewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 217, 227, 153, 216.


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
................

© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU