Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  IG.271.2.1.2016.KM - Odpowiedzi na pytania do przetargu na Budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

IG.271.2.1.2016.KM - Odpowiedzi na pytania do przetargu na Budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku

Suwałki, 21 czerwca 2016 r.

IG.271.2.1.2016.KM

 

            W odpowiedzi na pismo z dnia 17.06.2016 r. w sprawie zapytania do przetargu „Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku”

 

1.    Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.”

Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Wykonawca powinien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej z normy PN-EN 14904:2009.

2.    Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej.”

Odpowiedź na pytanie nr 2.:

Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia poprzez wskazywanie znaków towarowych czy nazw producentów co oznacza, że wskazanie podłogi równoważnej do projektowanej jest niemożliwe. Zgodnie natomiast z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego co oznacza, że wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowana przez niego podłoga spełnia wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.     Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią linoleum grubość 3,2 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej.”

Odpowiedź na pytanie nr 3.:

Podłoga w sali gimnastycznej powinna spełniać wymogi normy PN-EN 14904:2009 i posiadać świadectwo potwierdzające zgodność podłogi z tą normą. Podłoga powinna również zachowywać parametry określone w projekcie tj.: poziom, ocieplenie, wentylację itd. Nie ma przeciwwskazań do zastosowania systemowej podłogi ARIM SPORT jeżeli spełnia ona powyższe kryteria, jak również innych rozwiązań systemowych spełniających powyższe kryteria.

(-) Wójt Gminy Suwałki


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl