Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Informacja dotycząca ofert złożonych w postępowaniu przetargowym p.n. „Przebudowa drogi w msc. Piertanie na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 97, 101.

Informacja dotycząca ofert złożonych w postępowaniu przetargowym p.n. „Przebudowa drogi w msc. Piertanie na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 97, 101.


Suwałki, dnia 15 września 2017 roku

IG.271.1.7.2017.PG


 Informacja dotycząca ofert  złożonych w postępowaniu przetargowym p.n.

 „Przebudowa drogi w msc. Piertanie na odcinku o długości ok. 900 m z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię betonową o szerokości nawierzchni 3,50 m na dz. nr geod. 97, 101.

W wyznaczonym termie tj. w do dnia 15.09.2017 r. do godz. 9:00 wpłynęły dwie oferty :

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena (zł)

Termin wykonania zamówienia

Gwarancja

i rękojmia

 

1.

Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych

"KRUSZBET" S.A.

ul. Bakałarzewska 86

  16- 400 Suwałki

328 684,00zł

03.11.2017 r

5 lat

 

2.

STRABAG Sp. z o.o.,

ul. Parzniewska 10,

    05-800 Pruszków;

 

415 656,00 zł

27.10.2017 r.

5 lat

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia -250 000,00 zł brutto.

Warunki płatności do 30 dni od daty dostarczenia faktury  Zamawiającemu.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w terminie 3 dni.

 

                                                                                                     /-/  Tadeusz Chołko

                                                                                                       Wójt Gminy Suwałki


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU