Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
GMINA SUWAŁKI - Urząd Gminy
Powierzchnia: 265 km 2 
Ilość mieszkańców: 7 440 (stan na 08.11.2016 r.)
Ilość sołectw: 49
Ważne miejscowości: 
Stary Folwark, Płociczno,
Gawrych Ruda, Krzywe

 

Mapa Strony Kontakt

Urząd Gminy Suwałki

pix
Gmina Suwałki

psouu
Strona Główna »  Poprzednia strona »  Informacja o wynikach wyboru

Informacja o wynikach wyboru

Suwałki, dnia 20.03.2015 r.

Zamawiający:

Ochotnicza Straż Pożarna

w Turówce Nowej

Strona internetowa zamawiającego

Tablica ogłoszeń

 

Informacja o wynikach wyboru

 

I. Informuję, że w przetargu na „Zakup lekkiego samochodu strażackiego wraz z dodatkowym wyposażeniem” za najkorzystniejszą ofertę została wybrana oferta złożona przez Frank – Cars Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer, ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa za cenę brutto 289 700,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) łącznie z podatkiem VAT.

Oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

 

II. W przetargu oferty złożyli:

Zbiorcze zestawienie ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

CENA (brutto)

Liczba pkt w kryterium CENA

Liczba pkt w kryterium „czas realizacji zamówienia”

Punkty razem

1.

Frank – Cars Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer, ul. Jagiellońska 147/151,

42-200 Częstochowa

289 700,00

90

10

100

 

III. Wykonawcy wykluczeni, oferty odrzucone:

Brak ofert wykluczonych i odrzuconych w postepowaniu przetargowym.

 

IV. Podpisanie umowy w sprawie wykonania zamówienia publicznego nastąpi w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3, pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).


© 2002-2015 Gmina Suwałki
URZĄD GMINY SUWAŁKI
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki
tel/fax: +48 87 565 93 00, tel. kom. +48 691 478 397
e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU