K O M U N I K A T


ZMIANY W FUNKCJONOWANIU URZĘDU GMINY SUWAŁKI, GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ, GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ


W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Urząd Gminy Suwałki podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Podjęte działania mają charakter profilaktyczny w związku z powyższym:  


od najbliższego poniedziałku (12 października 2020 roku) do odwołania obowiązują następujące zasady przy obsłudze interesantów:


1)    do siedziby Urzędu Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 w godzinach pracy Urzędu  wejdziemy TYLKO jednym głównym wejściem; 


2)    na parterze budynku Urzędu Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45 wyznacza się zamkniętą strefę do obsługi interesantów;


3)    interesanci będą obsługiwani w Urzędzie pojedynczo, tylko w wyznaczonej, zamkniętej strefie przewidzianej dla interesantów, w związku z czym niezbędne będzie podanie pracownikowi urzędu danych kontaktowych w trosce o bezpieczeństwo w razie wystąpienia zachorowania.                            


Prosimy, aby w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji z Urzędem: ePUAP, wysyłka pism/wniosków pocztą, e-mail sekretariat@gmina.suwalki.pl, telefonicznie.


„Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej:
http://www.gmina.suwalki.pl/kat/rodo informacją na temat przetwarzania przez Gminę Suwałki
danych osobowych.”

 


URZĄD GMINY SUWAŁKI


Sekretariat/ centrala  87 565 93 00,


Ewidencja Ludności, dowody osobiste  87 565 93 35,


Działalność gospodarcza -  87 565 93 41,


Księgowość – 87 565 93 36,


Podatki – 87 565 93 37, 87 565 93 76,


Mienie komunalne  -  87 565 93 51,


Inwestycje – 87 565 93 86

 


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SUWAŁKACH


e-mail: sekretariat@gops.suwalki.pl


Kierownik – 87 565 93 48,


Pracownik socjalny – 87 565 93 49, 87 565 93 47,


Świadczenia wychowawcze, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny – 87 565 93 62,


Dodatki mieszkaniowe – 87 565 93 63

 


GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W SUWAŁKACH


e-mail: gzeas@gmina.suwalki.pl


Kierownik - 87 565 93  59,


Księgowość – 87 565 93 57,


Główny księgowy – 87 565 93 58,


Sprawy oświatowe (dowóz dzieci) – 87 565 93 60,


 


 


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych