DOFINANSOWANIE ADOPCJI ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

 

Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości dofinansowania adopcji psów, które zostały odłowione z terenu Gminy Suwałki i przebywają w schronisku dla bezdomnych zwierząt, mieszczącym się pod adresem Sianożęć 3A w Suwałkach.

 

Pieski można obejrzeć w schronisku pod wyżej wskazanym adresem, bądź za pośrednictwem strony internetowej www.e-schronisko.pl

 

Dofinansowanie dotyczy kosztów poniesionych w związku z utrzymaniem psa, takich jak np.: zabiegi weterynaryjne, szczepienia, zakup m.in. budy, karmy, akcesoriów dla psa.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 350 zł.

Kwota ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Przepisy dotyczące dofinansowania adopcji zwierzęcia reguluje zarządzenie Nr 155/20 Wójta Gminy Suwałki  z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wykonania uchwały nr XV/160/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2020 roku.

 

Zachęcamy do podejmowania adopcji psów ze schroniska oraz korzystania z dofinansowania przeznaczonego na ten cel.

 

Wniosek o dofinansowanie adopcji zwierzęcia można pobrać poniżej.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 565 93 54.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych