10 maja 2019 roku Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz podpisał umowy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego na 2019 rok. Najliczniejszą grupą dotacji stanowią działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na 14 zadań Gmina przeznaczy  44.800,00 zł. Wsparcie otrzymały następujące inicjatywy:

 
1.    Organizacja międzynarodowego biegu VII Maraton Wigry - Fundacja ULTRA – Krosno
2.    Wigry MTB Maraton - Fundacja "Maratony Kresowe" – Białystok
3.    Piłkarskie talenty wśród uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Suwałki - promocja sportu z AP Wigry Suwałki Uczniowski - Fundacja Akademia Piłkarska Wigry Suwałki   
4.    Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Zujuny/Litwa - Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark
5.    Dochodzeniowy Obóz Tenisa Stołowego Stary Folwark 2019 - Uczniowski Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark
6.    Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego im. Danuty Remiszko - Stary Folwark 2019 -Uczniowski Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark
7.    Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego Stare Troki/Litwa Uczniowski Klub Sportowy REMIK - Stary Folwark
8.    "Igrzyska Maluchów" w Poddubówku - Fundacja Wsparcia i Rozwoju Małych Szkół "Edukacja Razem"
9.    Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w piłce siatkowej - Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak
10.    Igrzyska Maluchów w Płocicznie Tartak - Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak
11.    XIV Biegi przełajowe - Uczniowski Klub Sportowy SPRINT - Płociczno-Tartak
12.    Zawody Lekkoatletyczne IV edycja - Uczniowski Klub Sportowy SZAPIRO - Przebród
13.    Zawody integracyjne - Bawmy się razem bawmy się radośnie - XVII edycja - Uczniowski Klub Sportowy SZAPIRO - Przebród
14.    Udział zawodników w zawodach zapaśniczych i sumo Ludowy Międzyszkolny - Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIK"

 
Z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wsparcie Gminy Suwałki otrzymały 2 zadania na łączną kwotę 10.000 zł tj.:

 
1.    Ponadpodstawowy program dla osób uzależnionych jako uzupełniająca oferta terapeutyczna Poradni oraz Oddziału Dziennego w Suwałkach Suwalskie Stowarzyszenie "WYBÓR" – Suwałki
2.    Obóz rekreacyjno-sportowy w górach - Uczniowski Klub Sportowy SZAPIRO – Przebród

 
Wartość dwóch zadań poświęconych promocji i ochronie zdrowia w tym psychicznego wyniesie 15000 zł. Dotacje otrzymały Suwalskie Stowarzyszenie "WYBÓR" na Program Terapeutyczno-Wspierający dla osób uwikłanych w przemoc oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach    na cykl działań pn. „Bardziej Sprawni i samodzielni II”.
Decyzję o dofinansowaniu z rąk wójta na zadania mające na celu upowszechnianie kultury i sztuki przyjęły dwie organizacje: Fundacja F.O.R.T.E. Finansowanie Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych na organizację Jubileuszowej  XX. Edycji Festiwalu "Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry 2019 oraz Fundacja Wigry Pro na wsparcie Jarmarku Wigierskiego. Wysokość wsparcia w obszarze kultury wynosi 19.000 zł. Natomiast WOPR Suwałki wykorzystał pulę z zakresu turystyki i krajoznawstwa na zadanie pn. „Patrolowanie przez wykwalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli na jeziorach Krzywe, Koleśne, Dąbrówka, Czarne i Okmin na terenie gminy Suwałki”. Podsumowując umowy dotacyjne otrzymało 15 organizacji, które będą realizować 22 projekty i działania w 2019 roku na łączną kwotę prawie 92 tys. zł.


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych