Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 Zobacz gdzie się znajdujemy
Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach od 10.00 do 16.00

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum ziemskiego powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry:  Krzywe , położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta

Dnia 27 kwietnia 2018 r. w związku z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 40-leciem wyboru Kardynała Karola Wojtyły na  papieża przy Urzędzie Gminy Suwałki miały miejsce uroczystości upamiętniające niniejsze wydarzenia.

Zorganizowana została konferencja dotycząca odzyskania niepodległości na terenie dawnych gmin: Huta i Kuków , której przewodniczył dr Tomasz Naruszewicz.

Została odsłonięta instalacja artystyczna upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Państwo Polskie oraz wybór Kardynała Karola Wojtyły na papieża, zaprojektowana przez Rafała Strumiłło – syna profesora Andrzeja Strumiłło.

Podczas uroczystości uczniowie szkół z terenu gminy Suwałki recytowali utwory patriotyczne, wystąpił również zespół Gminnego Ośrodka Kultury w Krzywem „SONUS”, który przedstawił w swoim wykonaniu pieśni patriotyczne.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych