Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Gminy Suwałki

 

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do:

a) osób powyżej 50 roku życia lub

b) osób powyżej 25 roku życia, którzy posiadają wykształcenie maksymalnie średnie 

 

Rodzaje szkoleń:

1.     Obsługa komputera i internetu na poziomie podstawowym i zaawansowanym, połączona z obróbką zdjęć. Kurs trwa 100h – dla każdego uczestnika zajęć nowy laptop, który po kursie przechodzi na jego własność!

2.     Cyfrowy obywatel. Szkolenie z uzyskaniem wiedzy i umiejętności z zakresu wszechstronnej obsługi smartfona, e-usług z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz obsługi aplikacji ułatwiających życie. Kurs trwa 70h – dla każdego uczestnika zajęć nowy smartfon, który po kursie przechodzi na jego własność!

3.     Szkolenia rozwijające kompetencje językowe. Kurs trwa 70h  – dla każdego uczestnika zajęć nowy laptop, który po kursie przechodzi na jego własność!

Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy z powiatu suwalskiego, którzy już wcześniej pracowali z młodzieżą i dorosłymi przy podobnych projektach.

 

Dodatkowo nowość!

 

Kursy Kompetencji Ogólnych dla uczniów szkół średnich - warunkiem jest ukończenie 18 roku życia!

1.      Kursy maturalne, zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego, matematyki lub języka angielskiego. Kurs trwa 70h  – dla każdego uczestnika zajęć roczny dostęp do Spotify gratis!

2.      Obsługa komputera i internetu na poziomie podstawowym i zaawansowanym, połączona z obróbką zdjęć. Kurs trwa 100h  – dla każdego uczestnika zajęć nowy laptop, który po kursie przechodzi na jego własność! 100

 Kurs

Szkolenia odbędą się w ramach działania "Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” o nr RPPD.03.02.01-20-0006/20

Miejsce realizacji: Urząd Gminy Suwałki lub inna sala w centrum miasta

 

Termin zgłoszeń upływa 30 października 2020 r.

 

Zapisy pod numerem telefonu:

662-743-787 lub 734-169-888

 

JK Skill Centre

Aleje Jana Pawła II 2700-867 Warszawa

Filia Augustów: Kopernika 4 lok.7, 16-300 Augustów

biuro@skill-centre.pl

www.skill-centre.pl

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych