Delegacja z Gminy Suwałki w dniach 24-25 maja, na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego - Mirosława Edmundowicza Sarosieka, złożyła partnerską wizytę na Białorusi.

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Jeromin, Wójt - Zbigniew Mackiewicz oraz pracownicy urzędu uczestniczyli w wystawie "Północny Wektor Grodzieńszczyzny" oraz w forum gospodarczym "Nowe możliwości i perspektywy rozwoju". Wystawę oraz forum w miejscowości Smargoni rozpoczęto festynem "Smargońskie obwarzanki".

W trakcie przebiegu uroczystości Wójt Gminy Suwałki podpisał aktualizację porozumienia o wieloletniej współpracy z Rejonem Oszmiańskim, z którym gmina utrzymuje kontakty już od 10 lat.

Spotkanie było również okazją do przedyskutowania pomysłów na kolejne projekty międzynarodowe i omówienia szczegółów kulturalnego projektu pn. „Tradycja łączy narody”, który został rekomendowany do dofinansowania w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych