Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

 Zobacz gdzie się znajdujemy
Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek, w godzinach od 10.00 do 16.00

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

SEKRETARZ URZĘDU
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w centrum ziemskiego powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są leżące nad jeziorem Wigry:  Krzywe , położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!


W związku z planowanym złożeniem wniosku do Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska" Lokalna Grupa Działania o dofinansowanie projektu na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki,

Wójt Gminy ogłasza nabór chętnych do udziału w w/w projekcie.


Deklaracje przyjmowane będą w dniach od 5 do 10 lutego 2018r. (decyduje data wpływu do urzędu).


Deklaracje należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Suwałki (parter)

Deklaracja naboru do projektu dostępne są w biurze podawczym (parter Urzędu Gminy Suwałki)  oraz na stronie internetowej urzędu: www.gmina.suwalki.pl.


O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń do projektu.


Przewidywana liczba zakwalifikowanych do projektu to:

- panele fotowoltaiczne - ok. 25 mieszkańców;

- kolektory słoneczne - ok.15 mieszkańców.


O ilości zakwalifikowanych do projektu decyduje rodzaj wybranej instalacji, co ma wpływ na koszty projektu i tym samym na ilość możliwych do zakwalifikowania mieszkańców.


Wszelkie dodatkowe informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Gminy Suwałki.


 

Wójt Gminy Suwałki
Tadeusz Chołko


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych