DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

1.

W dniu 31.08.2020 r. Gmina Suwałki otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki finansowe z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki” .

Rzeczowe efekty projektu:

Sala gimnastyczna:

Zaprojektowano jednonawową salę gimnastyczną o wymiarach wewnętrznych (w świetle): szerokość – 14,75 m, długość – 22,55 m.

Boiska sportowe:

-       piłka siatkowa – dł. 18,0 m, szer. 9,0 m (boisko standardowe, pełnowymiarowe)

-       badminton (3 szt.) – dł. 13,4 m, szer. 6,1 m (boisko standardowe, pełnowymiarowe)

-       piłka koszykowa – (boisko niestandardowe, niepełnowymiarowe)

-       piłka ręczna – (boisko niestandardowe, niepełnowymiarowe)

Zaplecze sportowe:

Na parterze, w części zaplecza sportowego, zaprojektowano węzły higieniczno – sanitarne z zespołami szatniowymi o chłonności 2x15 osób, ogólnodostępną toaletę dla osób niepełnosprawnych, pokój trenerski, magazyn sprzętu sportowego dostępny z sali gimnastycznej oraz pomieszczenie administracyjne, powiązane funkcjonalnie z sekretariatem w istniejącym budynku szkolnym. Projektowany układ i założenia komunikacji poziomej i pionowej umożliwia funkcjonale powiązanie istniejącego budynku szkoły z budynkiem projektowanym w obrębie każdej kondygnacji użytkowej budynków.

Budynek sali gimnastycznej będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępne pomieszczenia będą pozbawione barier architektonicznych. Na zewnątrz obiektu zaprojektowano dwa stanowiska postojowe przeznaczone do użytku osób niepełnosprawnych.

DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH:  1 294 856,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 2 647 771,70 zł

Harmonogram przewiduje następujące etapy realizacji zadania:

- od czerwca 2020 r. do lipca 2021 r.

Zakończenie finansowe zadania i oddanie budynku do użytku nastąpi do lipca 2021 r.

 

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych