DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Zadania współfinansowane ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych” w 2020 r.

 1. Wójt Gminy Suwałki podpisał z Wojewodą Podlaskim umowę nr 142G/FDS/2020 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Bród Nowy” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

  Rzeczowe efekty projektu:
  - utwardzenie drogi betonem cementowym na długości 1,31 km
  - szerokość jezdni – 5,0 m
  - obustronne pobocza o szerokości – 1,0 m (2620 m)
  - odwodnienie powierzchniowe na całej długości
  - próg zwalniający
  - oświetlenie skrzyżowania latarnią hybrydową ze źródeł światła w technologii LED
  - przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką.


  DOFINANSOWANIE  Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH:  288 428,61 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 592 731,60 zł

  Harmonogram przewiduje następujące etapy realizacji zadania:

  - od marca do czerwca 2020 r.

  Zakończenie finansowe zadania i oddanie drogi do użytku nastąpi do 15 sierpnia 2020 r.


 

2. Wójt Gminy Suwałki podpisał z Wojewodą Podlaskim umowę nr 124G/FDS/2020 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Zielone Drugie, gm. Suwałki” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Rzeczowe efekty projektu:

- utwardzenie drogi 166506B betonem cementowym na długości 0,74  km
-  szerokość jezdni – 3,5 m
- obustronne pobocza o szerokości – 1,0 m (1480m)
- odwodnienie powierzchniowe na całej długości
- próg zwalniający
- oświetlenie skrzyżowania latarnią hybrydową ze źródeł światła w technologii LED
- przebudowa skrzyżowania z istniejącą drogą gminną.

DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH:  169 723,31 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 361 586,63 zł

Harmonogram przewiduje następujące etapy realizacji zadania:
- luty – marzec 2020 r. – przygotowanie projektu budowlanego
- maj – sierpień 2020 r. -  roboty drogowe 

Zakończenie finansowe zadania i oddanie drogi do użytku nastąpi do 15 października 2020 r.3. Wójt Gminy Suwałki podpisał z Wojewodą Podlaskim umowę nr 40G/FDS/2020 o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Czarnakowizna, gm. Suwałki” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

 


Rzeczowe efekty projektu:

     długość drogi objętej opracowaniem wynosi 1700,0 m;
     szerokość korony drogi - 5,50 m;
     szerokość jezdni - 3,50 m;
     szerokość poboczy - 1,00 m;
     rodzaj nawierzchni jezdni - z betonu cementowo 30/37 gr. 14 cm;
     odwodnienie drogi w sposób powierzchniowy poprzez spadki poprzeczne oraz podłużne;
     próg zwalniający;
     oświetlenie latarnią hybrydową ze źródłem światła w technologii LED.


DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH:  253 273,08 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 515 717,12 zł


Harmonogram przewiduje następujące etapy realizacji zadania:
- luty - kwiecień 2020 r. - przygotowanie projektu budowlanego
- czerwiec - październik 2020 r. -  roboty drogowe 

Zakończenie finansowe zadania i oddanie drogi do użytku nastąpi do 23 listopada 2020 r.


 

 


Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych