Szanowni mieszkańcy !

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną na terenie całego kraju i wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie przemieszczania się, Wójt Gminy Suwałki umożliwia składanie wniosków o udzielenie dotacji celowych osobom fizycznym na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy kanalizacyjnych oraz przyłączy kanalizacyjnych wraz z indywidualnymi przepompowniami ścieków w trzech następujących formach:

1)       elektronicznej (skan) na adres e-mail: sekretariat@gmina.suwalki.pl
z dopiskiem w tytule: Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków/przyłączy; (wówczas oryginał wniosku należy dostarczyć do Urzędu Gminy przed podpisaniem umowy)

2)       pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki z dopiskiem na kopercie: Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków/przyłączy;

3)       do wystawionej urny znajdującej się na parterze Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45.

 

 

UWAGA:

Nabór wniosków rozpoczyna się od 1 kwietnia 2020 r. od godz. 7.30

W związku z powyższym wnioski, które wpłyną do urzędu przed tym terminem (obojętnie w jakiej formie), nie będą brane pod uwagę.

Prosimy o podanie nr telefonu. Ułatwi to nam kontakt z Państwem.

 

Więcej informacji w ogłoszeniu o naborze wniosków:

http://www.gmina.suwalki.pl/kat/aktualnosci/wojt-gminy-suwalki-oglasza-nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-celowych-osobom-fizycznym-na-dofinansowanie-do-budowy-przydomowych-oczyszczalni-sciekow,-przylaczy-kanalizacyjnych-oraz-przylaczy-kanalizacyjnych-wraz-z-indywidualnymi-przepompowniami-sciekow

Wójt Gminy Suwałki

/-/ Zbigniew Mackiewicz

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych