Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

26 sierpnia 2018 r. w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach odbyły się Dożynki 2018.

Obchody wojewódzkiego i gminnego „Święta Dziękczynienia za zebrane plony” rozpoczęły się odprawieniem nabożeństw dziękczynnych w trzech obrządkach religijnych: katolickim, prawosławnym i ewangelickim. 

Po nabożeństwach rozpoczęła się część oficjalna. Gości przywitał marszałek Jerzy Leszczyński. Następnie odbył się obrzęd dzielenia chlebem oraz rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Zarząd województwa uhonorował przyznaniem Odznaki Honorowej Województwa Podlaskiego najbardziej zasłużonych dla podlaskiego rolnictwa.

Po części oficjalnej odbył się występ zespołów „Kurpie Zielone” oraz „Klezmafour”.

fot. GOK Krzywe

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych