Wójt Gminy Suwałki serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w spotkaniu informacyjno – edukacyjnym, które skupi się na propagowaniu prawidłowych zachowań profilaktycznych, a także o sposobie postępowania w trakcie zachorowania na grypę, tak by uniknąć powikłań.  

         Spotkanie odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 (sala narad),  prowadzone będzie  przez pracowników medycznych, posiadających uprawnienia zawodowe oraz wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych. 

            W związku z powyższym pragnę poinformować, iż jest jeszcze możliwość dla mieszkańców Suwałk po 65 roku życia  zgłoszenia się do Urzędu Gminy Suwałki, pokój nr 116 w celu zapisania na  bezpłatne szczepienie przeciwko grypie lub telefonicznie pod nr 87 565 93 42.

 

                                                                                Wójt Gminy Suwałki

                                                                                 (-) Zbigniew Mackiewicz

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych