WÓJT GMINY SUWAŁKI – ZBIGNIEW MACKIEWICZ 

ORAZ PROBOSZCZ: KS. KAN. DR JACEK NOGOWSKI PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
PW. NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W WIGRACH
ZAPRASZAJĄ NA RAJD ROWEROWY:

WIGRY – MAGDALENOWO – STARY FOLWARK – CIMOCHOWIZNA – LESZCZEWEK
– LESZCZEWO DNIA 11 LIPCA 2020 R.
Z OKAZJI 100 – LECIA URODZIN  ŚW. JANA PAWŁA II
ORAZ XXI – LECIA POBYTU W WIGRACH

 

            Osoby zainteresowane uczestnictwem w rajdzie rowerowym zobowiązane są do złożenia u Organizatora Rajdu tj. w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 wypełnionej karty zgłoszeń stanowiącej załącznik do regulaminu. Kartę zgłoszeń można złożyć:

·       telefonicznie 87 565 93 42 lub 87 565 93 41,

·       drogą e - mailową w.jurewicz@gmina.suwalki.pl,

·       osobiście w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45.

Termin składania kart zgłoszenia upływa dnia 8 lipca 2020 r.

 

            Harmonogram Rajdu rowerowego:

1)     godz. 9:45 – zebranie uczestników w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach przy apartamentach papieskich,  

2)     godz. 10:00 – rozpoczęcie rajdu,

3)     godz. 12:00 –  Msza św. w Leszczewie przy posesji Państwa Milewskich,

4)     godz. 14:00 – ognisko w Ogrodach Klasztornych w Wigrach i zakończenie rajdu.

 

       SZCZEGÓŁY U ORGANIZATORA:

      Osobą do kontaktu jest Pani Wiesława Jurewicz lub Pani Monika Krzesicka – referat ds. polityki  społeczno – gospodarczej tel. (87) 565 93 43.

 

       

 

Pliki do pobrania

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Plakat informacyjny

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych