Gmina Suwałki realizuje inwestycji drogowe. We wtorek, 23 czerwca 2020 r., w Urzędzie Gminy Suwałki  została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. ewid. 179 w miejscowości Czarnakowizna gm. Suwałki

Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Produkcji Materiałów Drogowych „KRUSZBET” Spółka Akcyjna. Wartość umowy wynosi  498 742,12  złotych brutto. Termin realizacji inwestycji do dnia  09.10.2020 roku.

Gmina Suwałki pozyskała na ten cel środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 50 % .
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

1

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

2

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych