Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.


Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0344/19-00 z dnia 10 października 2019 r.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach  zaprasza dzieci i młodzież zamieszkującą na terenie gminy Suwałkido uczestnictwa w projekcie pn.: Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w gminie Suwałki


W ramach projektu powstaną trzy świetlice środowiskowe w: Nowej Wsi, Płocicznie-Tartak i Przebrodzie, których celem jest zapewnienie profesjonalnej opieki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacyjnej podopiecznym świetlic środowiskowych.


Formularze zgłoszeniowe można składać w biurze projektu: Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, pok. nr. 115


Termin składania formularzy do: 30.10.2020 r. do godz. 15.00

  

Szczegółowe warunki i kryteria rekrutacji określa regulamin rekrutacji.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych