Wójt Gminy Suwałki informuje, iż do dnia 22 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Suwałki wpłynęło prawie 100 deklaracji mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych w związku z przygotowywanym przez Gminę projektem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Jednocześnie Wójt Gminy Suwałki zawiadamia, iż mieszkańcy zainteresowani przystąpieniem do ww. projektu mogą nadal składać deklaracje w terminie do 29 listopada 2019 r., z zastrzeżeniem, że deklaracje te wpisywane będą na listę rezerwową.


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych