Wójt Gminy Suwałki informuje o możliwości składania przez rolników wniosków o oszacowanie szkód, które powstały w ich gospodarstwach w wyniku suszy.

Formularz wniosku można pobrać poniżej oraz w Urzędzie Gminy Suwałki w punkcie obsługi interesanta. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Suwałki w biurze obsługi interesanta w terminie do 26 lipca 2019 r.

Rolnik składając wniosek o oszacowanie szkód, winien okazać:

  •        wniosek o przyznanie płatności na rok 2019;
  •        polisy ubezpieczeniowe (w przypadku, gdy uprawy bądź zwierzęta są ubezpieczone).

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził zagrożenie wystąpienia suszy na poziomie gminy Suwałki w uprawach, rosnących na I kategorii gleb (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty, piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty), takich jak:

  •        zboża ozime,
  •         zboża jare,
  •        trawy,
  •        rzepak i rzepik,
  •        krzewy owocowe,
  •        truskawki.

Komunikaty IUNG w Puławach dotyczące zagrożenia suszą na terenie gminy Suwałki publikowane są na stronie internetowej: www.susza.iung.pulawy.pl (System Monitoringu Suszy Rolniczej 2019 r.).


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych