Suwałki, dnia 26 października 2020 r.


Wójt Gminy Suwałki

ul. Świerkowa 45

16-400 Suwałki


Komunikat w sprawie planowanej w 2021 roku powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Suwałki


W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku, Gmina Suwałki zobowiązana jest do przedłożenia Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Białymstoku informacji, dotyczącej planowanych w 2021 roku upraw maku i/lub konopi włóknistych na terenie Gminy.


Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą do właścicieli gruntów, położonych na terenie  Gminy Suwałki, którzy planują w 2021 roku uprawę maku i/lub konopi, o złożenie do Urzędu Gminy Suwałki ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, informacji o planowanej w 2021 roku powierzchni uprawy oraz jej rejonizacji w terminie do dnia: 27 listopada 2020 r.


                                                                                         Wójt Gminy Suwałki

                                                                                         /-/ Zbigniew Mackiewicz


Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych