Konkurs fotograficzny „Rybki małe, duże i największe”
Wigierski Park Narodowy zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.
Tematem konkursu „Rybki małe, duże i największe” mają być fotografie związane z wędkowaniem na jeziorach wigierskich. Termin zgłoszenia zdjęć do oceny upływa 20 lutego 2020 r. Celem konkursu jest promowanie walorów Wigierskiego Parku Narodowego oraz aktywnego spędzania wolnego czasu podczas wędkowania.Prace należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: muzeum.wpn@wigry.org.pl
Jedna osoba może przesłać maksymalnie 4 fotografie. Komisja powołana przez Wigierski Park Narodowy pod okiem specjalistów oceni prace pod względem artystycznym i wytypuje nagrodę główną i 3 wyróżnienia.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 28 lutego 2019 r. w Muzeum Wigier w Starym Folwarku oraz na stronie WPN (www.wigry.org.pl). Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe (1 miejsce – roczna licencja na wędkowania, 3 wyróżnienia – półroczna licencja na wędkowania), a ich zdjęcia zostaną opublikowane w kwartalniku„Wigry” i w witrynie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego. Regulamin konkursu oraz niezbędne oświadczenia dostępne są w załącznikach, bądź na stronie internetowej Wigierskiego Parku Narodowego.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych