Konkurs tematyczny i fotograficzny dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku organizuje konkurs fotograficzny dla rolników pod hasłem „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie” oraz konkurs testowy „Rola rolnika by upadku unikał” w formie korespondencyjnej.

Konkurs Fotograficzny „Wieś Podlaska – praca, bezpieczeństwo, ludzie”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie 5 fotografii na temat zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych, a w szczególności:

- upadkom osób;
- pochwyceniom i uderzeniom przez części ruchome maszyn i urządzeń rolniczych;
- uderzeniom, przygnieceniom, pogryzieniom przez zwierzęta.

Fotografia zdjęciowa powinna przedstawiać w jaki sposób rolnicy oraz członkowie ich rodzin na terenie własnego gospodarstwa lub w jego bliskim sąsiedztwie likwidują, ewentualnie zmniejszają występowanie zagrożeń, które są przyczynami wypadków przy pracy rolniczej.

Dokumenty ( arkusz zgłoszeń, klauzulę informacyjną RODO oraz fotografie zdjęciowe) wraz z fotografiami należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Placówki Terenowej KRUS w Suwałkach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Adres: ul. Utrata 4c, 16-400 Suwałki.

Konkurs testowy „Rola rolnika by upadku unikał”

Konkurs ma charakter korespondencyjny. Polega na udzieleniu odpowiedzi na 12 pytań testowych jednokrotnego wyboru o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom osób w gospodarstwie rolnym i funkcjonowaniem KRUS oraz na jedno pytanie problemowe.

Uczestnik Konkursu wypełniony arkusz testowy wraz z klauzulą informacyjną RODO dostarcza osobiście lub przesyła na adres Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suwałkach, ul. Utrata 4C, 16-400 Suwałki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2020 roku.

Wszystkie dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w konkursie dostępne są do pobrania w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych