W czwartek, 5 grudnia 2019 r., w Urzędzie Gminy Suwałki  została podpisana umowa na usługi pn. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położone na terenie Gminy Suwałki oraz odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych  położonych na terenie Gminy Suwałki

Wykonawcą usług jest firma Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki. Wartość umowy wynosi  881 550,00 złotych brutto. Termin realizacji usług od dnia 01.01.2020 roku do dnia  31.12.2020 roku.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych