W czwartek, 12 marca, w Urzędzie Gminy Suwałki  została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz. nr ewid. 210/2 w msc. Bród Nowy gm. Suwałki

Wykonawcą prac jest firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna. Wartość umowy wynosi  583 751,60 złotych brutto. Termin realizacji inwestycji do dnia  30.06.2020 roku.

Gmina Suwałki pozyskała na ten cel środki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości około 50 % .

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

1

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych