bn201901231350562.jpg

PROGRAM:

12.00 – otwarcie spotkania
            (Rektor PWSZ w Suwałkach, Wójt Gminy Suwałki Marszałek Województwa Podlaskiego)

12.15 – prelekcja autora (dr T. Naruszewicz)

13.00 – przekazanie publikacji uczestnikom spotkania

13.30 – zakończenie

Album to wzbogacony licznymi archiwalnymi fotografiami spacer przez wieki po dzisiejszym terenie gminy Suwałki. To przegląd dziejów miejscowości, ludzkich losów budujących dzisiejszy obraz gminnej społeczności stworzony w hołdzie tym, którzy umiłowali swoją ojczystą ziemię.

Album „Wsie Gminy Suwałki” został wydany grudniu 2018 r. w ramach projektu ,,Zapomniana przeszłość – ścieżkami kultury pogranicza polsko-litewskiego” zrealizowanego przez Gminę Suwałki we współpracy
z litewskim samorządem Marijampol.

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych