W związku z realizacją „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie" Wójt Gminy Suwałki serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy powyżej 65 roku życia, które zgłosiły się do bezpłatnego szczepienia przeciwko grypie lub osoby, które nie zgłosiły się, a chciałyby się zaszczepić i uczestniczyć w spotkaniu informacyjno — edukacyjnym dotyczącym infekcji wirusem grypy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 17.30 w Urzędzie Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45 (sala narad). Spotkanie informacyjno - edukacyjne będzie przeprowadzone przez lekarza oraz pracowników medycznych, posiadających uprawnienia zawodowe oraz wiedzę z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych. Kampania informacyjno - edukacyjna skupi się na propagowaniu prawidłowych zachowań profilaktycznych, a także o sposobie postępowania w trakcie zachorowania na grypę, tak by uniknąć powikłań.

bn201911202014592.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych