W dniu 30 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Suwałki – Zbigniew Mackiewicz podpisał porozumienie o dofinansowaniu zadania pn. ,,Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Zielone Kamedulskie”.

W ramach projektu przewidziano remont budynku po dawnej szkole podstawowej   w msc. Zielone Kamedulskie oraz wyposażenie nowo utworzonego Klubu Senior + w meble kuchenne, wypoczynkowe i sprzęt rehabilitacyjno-ruchowy.

Po zakończeniu prac remontowych i wyposażeniu budynku samorząd planuje zatrudnić  w Klubie Senior + dwóch pracowników. Jeden z pracowników odpowiedzialny będzie za prowadzenie zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz z zakresu kinezyterapii. Natomiast do obowiązków drugiego pracownika należeć będzie organizacja kół zainteresowań, spotkań i wycieczek integracyjnych dla seniorów.

Należy podkreślić, iż obiekt będzie w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a korzystanie z oferty Klubu Senior+ będzie nieodpłatne.


Przewidywany termin zakończenia projektu: 30 września 2019 r.


Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Podlaskiego w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.


Na wyniki oceny i decyzję o dofinansowaniu czeka jeszcze 6 projektów złożonych przez Gminę Suwałki na początku 2019 r.:


1.     „Utworzenie ścieżki dydaktycznej pn. Wilcza ścieżka nad Wigrami ”.


2.    ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Turówka Nowa i Zielone Kamedulskie”.                                           


3.    ,,Budowa sali gimnastycznej  wraz z zapleczem sportowym  przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki”    


4.    ,,Utworzenie sieci świetlic środowiskowych w Gminie Suwałki”. Projekt zakłada utworzenie świetlic funkcjonujących w Płocicznie-Tartak, Przebrodzie i Nowej Wsi.


5.    ,,Zabawa bez barier – integracyjne place zabaw w miejscowościach turystycznych Gminy Suwałki”. Projekt zakłada utworzenie placów zabaw w Krzywem, Potaszni i Sobolewie.


6.    „Modernizacja infrastruktury turystycznej szlaku rowerowego wokół Wigier im. Antoniego Patli”. Partnerskie przedsięwzięcie Wigierskiego Parku Narodowego i Gminy Suwałki, w ramach którego samorząd planuje budowę nowego pomostu na jez. Czarne w m. Krzywe.


 

O losach  planowanych inwestycji będziemy informować na bieżąco

bn201905142303002.jpg
Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych