Herb Gmina Suwałki

URZĄD GMINY SUWAŁKI

ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki

GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek:  7:15 - 15:15
KASA :
poniedziałek - piątek:  8.00 -10.45; 11.00 - 14.00

Ewidencja ludności, dowody osobiste :
poniedziałek - piątek:  7.15 -14.00

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek, w godzinach:

14.00 - 16.00

 Zobacz gdzie się znajdujemy

SEKRETARIAT
Tel. 87 565 93 00, Fax 87 565 93 45
sekretariat@gmina.suwalki.pl 

Z-CA WÓJTA GMINY
tel. 87 565 93 00

SKARBNIK GMINY
tel. 87 565 93 33

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO -ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ
tel. 87 565 93 59

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 87 565 93 48

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRZYWEM

tel. 87 735 33 32, 87 735 33 35

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PŁOCICZNIE-TARTAK

tel. 87 563 90 50

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Cyfrowy Urząd
Portal mapowy
Projekt1

Gmina Suwałki zamieszkiwana jest przez 7 536 osób (stan na 31.12.2017 rok), zajmuje obszar 265 km i składa się z 49 sołectw. Położona jest w północnej części województwa podlaskiego, w południowo-wschodniej części powiatu suwalskiego. Największymi miejscowościami gminy są: Krzywe - leżące nad jeziorem Wigry, położone 5 km na wschód od Suwałk - siedziba Wigierskiego Parku Narodowego oraz Płociczno-Osiedle, Nowa Wieś i Mała Huta.

15 listopada 2018 roku w głównej sali konferencyjnej urzędu odbyło się bardzo uroczyste pożegnanie dotychczasowego Wójta Gminy Suwałki – Tadeusza Chołko, pełniącego funkcję od 16 lat. Współpracownicy, kierownicy referatów, dyrektorzy i przybyli goście między innymi dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach Jerzy Brzozowski, Wójt Gminy Bakałarzewo Tomasz Naruszewicz oraz profesor Andrzej Strumiłło, złożyli wójtowi serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wieloletnią współpracę.

Były kwiaty, prezenty i życzenia, nie zabrakło także wielu wspomnień i wzruszeń oraz anegdot. W podsumowaniu Sekretarz Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz zwrócił uwagę, że Gmina Suwałki nie rozstaje się zupełnie z dotychczasowym wójtem Tadeuszem Chołko, ponieważ będzie on reprezentował interesy gminne jako radny powiatu suwalskiego.

bn201811201833332.jpg

Fot. Radosław Krupiński

Przejdź na początek strony

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych